Ghandi xi Nghid

Ahna ghandna d-dritt nghixu hajja tajba imfassla fuq il-gost li tghix, fuq l-opportunita’ li nsibu il-milja ta’ hajjitna;
Ahna ghandna dritt li nkunu min ahna, li ma jaghksuniex il-pregudizzji;
Ahna ghandna dritt li nkunu infissru xi haga ghall-ohrajn u fejn il-valuta taghna bhala persuni ma tkunx tiddependi minn xi percezzjoni ta’ xi hadd jew ta’ xi whud;
Ahna ghandna d-dritt li nitkellmu, li nsemmghu lehinna, li nharsu lejn il-gurnata li tkun ghaddiet b’ sodisfazzjoni u nippreparaw ghall-ghada b’ anticipazzjoni;
Ahna ghandna dritt noholmu affarijiet kbar ghalina nfusna.

http://www.andrewazzopardi.org

View original post

Advertisements